Meer informatie? 06 54 39 45 72

Dit werk is een specialiteit van HDSdunnink. Met onze machines (welke door onszelf zijn ontworpen) zijn wij in staat om de vele natuurgebieden te onderhouden. Het gaat hier om de zogenaamde blauwe graslanden.
Ook kunnen wij onder moeilijke omstandigheden houtopslag verwijderen.
In deze bedrijfstak zijn wij dagelijks bezig om deze gebieden te onderhouden.
Hiervoor hebben we de volgende machines ontwikkelt:
– Wetlandtracks voor maaien en oprapen
– Trekker met ballonbanden
– Klepelen (wetlandtrack en kraan)
– Stobbenfrezen (wetlandtrack en kraan)
– Hout versnipperen (ook in terrein zelf)
– Hout uitrijden (natte en droge gebieden)
– Hout zagen (met kraan en velkop op groot onderstel)
– Etc.