Meer informatie? 06 54 39 45 72

De mesthandel is ontstaan door bemiddeling tussen de varkenshouderij, veehouderij en akkerbouw. Wij zijn in bezit van verschillende vrachtauto’s met tankopleggers, welke zijn voorzien van monsterapparatuur en geijkte weging. Ook bezitten wij verschillende mestopslagen zodat we op een snelle en correcte manier mest kunnen afvoeren en leveren. Ook voor verwerking en bewerking van de mest kunt u bij ons terecht. Naast mesthandel is er nog een handel in compost.