Meer informatie? 06 54 39 45 72

De mesthandel is ontstaan door bemiddeling tussen de varkenshouderij, veehouderij en akkerbouw. Wij zijn in bezit van verschillende vrachtauto’s met tankopleggers, die voorzien zijn van monsterapparatuur en geijkte weging. Daarnaast bezitten wij verschillende mestopslagen zodat we op een snelle en correcte manier mest kunnen afvoeren en leveren. Ook voor verwerking en bewerking van de mest kunt u bij ons terecht. Naast mesthandel handelen we ook in compost.